top of page

קורס טריפל

קורס טריפל נוצר במטרה לאפשר לכל הסטודנטים ללמוד בכל זמן ובכל מקום, ולהבטיח לכולם מעטפת תומכת ללמידה. הקורס מתקיים ב-3 ערוצים בו-זמנית: למידה פנים אל פנים בכיתה או בזום, למידה א-סינכרונית עצמאית ולמידה סינכרונית חברתית בקבוצות.

מעבר מקורס חד מימדי לקורס המתנהל ב-3 ערוצים:

למידה חברתית – קבוצות עמיתים

 • מעגלי עמיתים.ות שילמדו ביחד מרחוק

 • משימות שיתופיות ותוצרים משותפים

 • מפגשי מרצה-מנטור

למידה א-אסינכרונית

 • למידה פעילה עצמאית או בקבוצה

 • תכנון יחידות לימוד בעזרת כלי AI

 • כלים דיגיטליים להגברת מעורבות סטודנטים.ות בלמידה

 • הערכה מעצבת

למידה פיזית בכיתה

הרצאות ותרגולים, במתכונת שבה התקיים הקורס בשנה שעברה

מטרות:

1. מניעת פערים לימודיים – לא משאירים סטודנטים מאחור.

2. מתן תמיכה רגשית וליווי לסטודנטים בכל מעגלי הפגיעות. 

3. הגברת מוטיבציה ומעורבות בלמידה באמצעות למידה חברתית. 

 • מיפוי צורכי הסטודנטים על ידי המכללה
  ✔️ מיפוי שבועי/תקופתי של כל מעגלי הסטודנטים לקראת פתיחת שנה – מי קרוב למעגלי פגיעה, מי לא רוצה לצאת מהבית ויילמד אונליין, מי נמצא במצב דחק וזקוק לעזרה ✔️ שליחת הודעה מחזקת במערכת מידע אישי ✔️ שימוש בסרטון המאפשר תקשורת עם הסטודנט > סרטון הדגמה: כלי ליצירת סרטונים:
 • פנייה אישית מראש החוג
  ✔️ הפצת מידע רלוונטי לכל סטודנט על פי צורכיו ✔️ יצירת בהירות לגבי מבנה שנה"ל וההתאמות שבוצעו ✔️ לוודא שכולם יודעים לאן לפנות לקבלת סיוע
 • יצירת סרטון ברוכים הבאים לפתיחת סמסטר
  ✔️ להגביר את תחושת השייכות באמצעות סרטון מזמין לקראת תחילת השנה / הסמסטר ✔️ להפיץ את הסרטון לסטודנטים במייל או בווטסאפ ✔️ לפרסם את הסרטון באתר האוניברסיטה / המכללה סרטון טיפים לצילום וידאו מוצלח:
 • הפקת סרטון פרומו לקורס
  ✔️ כתיבת תסריט קצר שמתאר את הנלמד בקורס ✔️ צילום סרטון בעזרת הטלפון הנייד ✔️ עריכת הסרטון באמצעות אפליקציה בנייד > דוגמה לסרטון פרומו לקורס > דוגמה לתסריט אפליקציה לעריכת סרטונים Capcut
 • צ'טבוט למידע על קורסים
  ✔️ יצירת סדרת שאלות ב Google Form ✔️ שימוש בכלי שהופך את הטופס לתצוגת צ'טבוט, המדמה אינטראקציה בזמן אמת > כלי ליצירת צ'טבוט > דוגמה לצ'טבוט

המלצות לפעולה:

bottom of page