top of page

החבר הוירטואלי

מוצר 1: עוזר הוראה דיגיטלי ללמידה עצמית

שימוש בכלי דיגיטלי המשלב בינה מלאכותית כבוט "עוזר הוראה" או "עוזר למידה אישי" 

מטרות:

1. לאפשר למרצה ליצור מעין מתרגל או עוזר הוראה שיוכל לסייע לסטודנטים וסטודנטיות שצברו פערים בלמידה.

בעוד שהמרצה הוא אחד, הבוט הוא משאב שאינו מוגבל וכל מי שיש לו בו צורך יוכל להיעזר בו ללא הגבלה. 

2. לנצל את הטכנולוגיה המתקדמת כיום לטובת פתרונות נדרשים באקדמיה בימים מאתגרים אלו ובכלל.

3. להנגיש לסטודנט כלי פשוט וזמין בכל זמן ובכל מקום שיוכל באמצעותו לצמצם פערים לימודיים שנוצרו בעקבות סיבות שונות כגון שירות מילואים, היעדרות עקב מחלה או להבדיל חופשת לידה וכו'

4. לעודד תעשייה ישראלית בייחוד בתחום ה EdTech ולחזק את התשתית הזו דווקא בימים אלו

 • מיפוי צורכי הסטודנטים על ידי המכללה
  ✔️ מיפוי שבועי/תקופתי של כל מעגלי הסטודנטים לקראת פתיחת שנה – מי קרוב למעגלי פגיעה, מי לא רוצה לצאת מהבית ויילמד אונליין, מי נמצא במצב דחק וזקוק לעזרה ✔️ שליחת הודעה מחזקת במערכת מידע אישי ✔️ שימוש בסרטון המאפשר תקשורת עם הסטודנט > סרטון הדגמה: כלי ליצירת סרטונים:
 • פנייה אישית מראש החוג
  ✔️ הפצת מידע רלוונטי לכל סטודנט על פי צורכיו ✔️ יצירת בהירות לגבי מבנה שנה"ל וההתאמות שבוצעו ✔️ לוודא שכולם יודעים לאן לפנות לקבלת סיוע
 • יצירת סרטון ברוכים הבאים לפתיחת סמסטר
  ✔️ להגביר את תחושת השייכות באמצעות סרטון מזמין לקראת תחילת השנה / הסמסטר ✔️ להפיץ את הסרטון לסטודנטים במייל או בווטסאפ ✔️ לפרסם את הסרטון באתר האוניברסיטה / המכללה סרטון טיפים לצילום וידאו מוצלח:
 • הפקת סרטון פרומו לקורס
  ✔️ כתיבת תסריט קצר שמתאר את הנלמד בקורס ✔️ צילום סרטון בעזרת הטלפון הנייד ✔️ עריכת הסרטון באמצעות אפליקציה בנייד > דוגמה לסרטון פרומו לקורס > דוגמה לתסריט אפליקציה לעריכת סרטונים Capcut
 • צ'טבוט למידע על קורסים
  ✔️ יצירת סדרת שאלות ב Google Form ✔️ שימוש בכלי שהופך את הטופס לתצוגת צ'טבוט, המדמה אינטראקציה בזמן אמת > כלי ליצירת צ'טבוט > דוגמה לצ'טבוט

המלצות לפעולה:

מוצר 2: אפליקציית שידוכים ללמידה

סטודנטים החוזרים מימי לחימה או מפונים יצטרכו סיוע כל מנת להשלים פערים.
מצד שני יהיו סטודנטים שהחלו את הלימודים ויש להם אפשרות לסייע למי שצריך.
האפליקציה תאפשר להגיש בקשות לעזרה ולהציע התנדבויות בתחום הלמידה.

מטרות:

1. לתת כלי ניהול מכללתי לניהול תחום ההתנדבות בין הסטודנטים.

2. המערכת תאסוף מתנדבים ובקשות.

3. המערכת תאפשר לייצא דוחות ולבצע חיבורים בין הגורמים.

 • מיפוי צורכי הסטודנטים על ידי המכללה
  ✔️ מיפוי שבועי/תקופתי של כל מעגלי הסטודנטים לקראת פתיחת שנה – מי קרוב למעגלי פגיעה, מי לא רוצה לצאת מהבית ויילמד אונליין, מי נמצא במצב דחק וזקוק לעזרה ✔️ שליחת הודעה מחזקת במערכת מידע אישי ✔️ שימוש בסרטון המאפשר תקשורת עם הסטודנט > סרטון הדגמה: כלי ליצירת סרטונים:
 • פנייה אישית מראש החוג
  ✔️ הפצת מידע רלוונטי לכל סטודנט על פי צורכיו ✔️ יצירת בהירות לגבי מבנה שנה"ל וההתאמות שבוצעו ✔️ לוודא שכולם יודעים לאן לפנות לקבלת סיוע
 • יצירת סרטון ברוכים הבאים לפתיחת סמסטר
  ✔️ להגביר את תחושת השייכות באמצעות סרטון מזמין לקראת תחילת השנה / הסמסטר ✔️ להפיץ את הסרטון לסטודנטים במייל או בווטסאפ ✔️ לפרסם את הסרטון באתר האוניברסיטה / המכללה סרטון טיפים לצילום וידאו מוצלח:
 • הפקת סרטון פרומו לקורס
  ✔️ כתיבת תסריט קצר שמתאר את הנלמד בקורס ✔️ צילום סרטון בעזרת הטלפון הנייד ✔️ עריכת הסרטון באמצעות אפליקציה בנייד > דוגמה לסרטון פרומו לקורס > דוגמה לתסריט אפליקציה לעריכת סרטונים Capcut
 • צ'טבוט למידע על קורסים
  ✔️ יצירת סדרת שאלות ב Google Form ✔️ שימוש בכלי שהופך את הטופס לתצוגת צ'טבוט, המדמה אינטראקציה בזמן אמת > כלי ליצירת צ'טבוט > דוגמה לצ'טבוט

המלצות לפעולה:

bottom of page